SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci uložení povinností podnikům s významnou tržní silou a zrušení povinností na relevantním trhu č. 7 −; „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/7/12.2013-9 Rada Úřadu vydala:

  • rozhodnutí č. REM/7/06.2014-96, kterým se na základě výsledku analýzy relevantního trhu ukládají společnosti Air Telecom a.s., se sídlem Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO: 24262137, povinnosti na relevantním trhu „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“
  • rozhodnutí č. REM/7/06.2014-93, kterým se na základě výsledku analýzy relevantního trhu ukládají společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336, povinnosti na relevantním trhu „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“,
  • rozhodnutí č. REM/7/06.2014-94, kterým se na základě výsledku analýzy relevantního trhu ukládají společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČO: 64949681, povinnosti na relevantním trhu „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“,
  • rozhodnutí č. REM/7/06.2014-95, kterým se na základě výsledku analýzy relevantního trhu ukládají společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO: 25788001, povinnosti na relevantním trhu „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“

čj. ČTÚ-7 350/2014-610/III. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top