SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/1S/08.2016-1 ve věci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou na bývalém relevantním trhu č. 1 – „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu, vydané opatřením obecné povahy č. A/1S/03.2016-3, Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. SMP/1S/08.2016-1, kterým se na základě analýzy relevantního trhu ruší stanovení společnosti O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336 jako podniku s významnou tržní silou na bývalém relevantním trhu č. 1 – „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě“.

čj. ČTÚ-24 504/2016-611/VI. vyř.
odbor ekonomické regulace

Top