SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. A/S1/12.2022-22, kterým se mění opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/1/04.2020-3

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 51 odst. 10 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zpracoval a vydal opatření obecné povahy č. A/S1/12.2022-22, kterým se mění opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/1/04.2020-3, trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil v částce 12/2022 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

Text opatření obecné povahy včetně stanoviska ÚOHS a připomínek Evropské komise najdete na webových stránkách Úřadu zde.

čj. ČTÚ-31 487/2022-611
odbor ekonomické regulace

Top