SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/2/11.2022-1 ve věci zrušení stanovení společnosti CETIN a.s. podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 2 - „Vyhrazená velkoobchodní kapacita“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu, vydané opatřením obecné povahy č. A/2/07.2022-13, Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. SMP/2/11.2022-1, kterým se na základě analýzy relevantního trhu ruší stanovení společnosti CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 jako podniku s významnou tržní silou v Segmentu A relevantního trhu vymezeného dle opatření obecné povahy č. A/4/08.2017-5.

čj. ČTÚ-33 549/2022-611
odbor ekonomické regulace

Top