Analýzy ostatních trhů

V této části Český telekomunikační úřad zveřejňuje provedené analýzy trhů, které nejsou zahrnuty v Doporučení Komise o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací a které nejsou uvedeny v opatření obecné povahy (OOP) č. 1, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Top