SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3a – „velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že podle § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu č. A/3a/07.2017-3, vydala Rada ČTÚ rozhodnutí, kterým se stanovuje společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3a – „velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“.

čj. ČTÚ-42 315/2017-611
odbor ekonomické regulace

Top