1. kolo analýz relevantních trhů

Přehled analýz relevantních trhů provedených v souladu s opatřením obecné povahy č. OOP/1/07.2005-2, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2006-21

Opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005–2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2006–21, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005–2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Úplné znění opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005–2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2006–21.

1. KOLO ANALÝZ RELEVANTNÍCH TRHŮ
trh č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
trh č. 2 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
trh č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
trh č. 4 – veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
trh č. 5 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
trh č. 6 – veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
trh č. 7 – minimální soubor pronajatých okruhů
trh č. 8 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
trh č. 9 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
trh č. 10 – tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti
trh č. 11 – velkoobchodní plný přístup k účastnickému kovovému vedení nebo sdílený přístup k účastnickému kovovému vedení nebo úseku účastnického kovového vedení sítě pro účely poskytování služeb elektronických komunikací
trh č. 12 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
trh č. 13 – velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací
trh č. 14 – velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací
trh č. 15 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích
trh č. 16 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
trh č. 17 – velkoobchodní vnitrostátní trh mezinárodního roamingu ve veřejných mobilních sítích
trh č. 18 – služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům

 

Top