SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci zrušení stanovení společnosti CETIN a.s. podnikem s významnou tržní silou a ve věci stanovení společnosti O2 Czech Republic a.s. podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy bývalého relevantního trhu č. 1 - „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 6 a 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu, vydané opatřením obecné povahy č. A/S1/12.2022-22, kterým se mění opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/1/04.2020-3, Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. SMP/S1/03.2023-1, kterým se ruší stanovení společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 040 84 063 podnikem s významnou tržní silou a rozhodnutí č. SMP/S1/03.2023-2, kterým se stanovuje společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, IČ: 601 93 336 podnikem s významnou tržní silou na bývalém relevantním trhu č. 1 - „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“.

čj. ČTÚ-282/2023-611 a čj. ČTÚ-285/2023-611
odbor ekonomické regulace

Top