SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniků s významnou tržní silou a zrušení stanovení podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že podle § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu č. A/1/04.2016-5, vydala Rada ČTÚ rozhodnutí, kterými se stanovují společnosti

 • Air Telecom s.r.o., nástupce,
 • Axfone s.r.o., BT Limited, organizační složka,
 • Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
 • COPROSYS a.s.,
 • ČD - Telematika a.s.,
 • České Radiokomunikace a.s.,
 • Český bezdrát s.r.o.,
 • Dial Telecom, a.s.,
 • ha-vel internet s.r.o.,
 • IPEX a.s.,
 • J.S.tel s.r.o.,
 • Nej.cz s.r.o.,
 • NEW TELEKOM, spol. s r.o.,
 • PODA a.s.,
 • RIO Media a.s.,
 • sipcz.net s.r.o.,
 • SMART Comp. a.s.,
 • Spinoco Czech Republic, a.s.,
 • Telco Pro Services, a.s.,
 • T-Mobile Czech Republic a.s.,
 • UPC Česká republika, s.r.o.,
 • Vodafone Czech Republic a.s.

jako podniky s významnou tržní silou a zároveň se ruší stanovení společností

 • xPhoNet CZ s.r.o. a
 • za200.cz obchod s.r.o.

jako podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“.

čj. ČTÚ-91 155/2016-611
odbor ekonomické regulace

Top