5. kolo analýz relevantních trhů

Přehled relevantních trhů v souladu s opatřením obecné povahy č. OOP/1/05.2021-5 ve znění opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2023-5

Opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2023-5, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2021-5, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.
(opatření vydané v průběhu 5. kola analýz, kterým dochází k redukci původních relevantních trhů o trh č. 3)

Opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2021-5, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.
(opatření vydané v průběhu 5. kola analýz, kterým dochází k redukci a přečíslování původních relevantních trhů)

5. kolo analýz relevantních trhů (OOP/1/05.2021-5, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2023-5)
trh č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě (odpovídá bývalému relevantnímu trhu č. 3a)
trh č. 2 – vyhrazená velkoobchodní kapacita (odpovídá bývalému relevantnímu trhu č. 4)
trh č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám (odpovídá bývalému relevantnímu trhu č. 5) – ZRUŠEN OOP/1/07.2023-5

Přehled relevantních trhů v souladu s opatřením obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/1/12.2019-11

Opatření obecné povahy č. OOP/1/12.2019-11, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

5. kolo analýz relevantních trhů (OOP/1/04.2015-2, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/1/12.2019-11)
trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
trh č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích
trh č. 3a – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě
trh č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu
trh č. 4 – velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě

trh č. 5 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám

 

 

 

 

 

Top