Bývalý trh č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3b/07.2023-3, trh. č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu

Zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou

Stanovisko ÚOHS k návrhu rozhodnutí SMP

Zrušení uložených povinností

Stanovisko ÚOHS k návrhu rozhodnutí REM

Rozhodnutí EK k notifikaci návrhu rozhodnutí REM

Top