Trh č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/1/07.2023-2, trh. č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě (odpovídá bývalému relevantnímu trhu č. 3a)

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Stanovisko ÚOHS k návrhu rozhodnutí SMP

Uložené povinnosti

Stanovisko ÚOHS k návrhu rozhodnutí REM

Rozhodnutí EK k notifikaci návrhu rozhodnutí REM

Top