Bývalý trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/S1/12.2022-22, kterým se mění opatření obecné povahy analýza trhu č. A/1/04.2020-3, trh. č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/1/04.2020-3, trh. č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou

Cenová regulace

Zrušení cenové regulace

Uložené povinnosti

Zrušení uložených povinností

Stanovisko ÚOHS k návrhům rozhodnutí REM

Stanovisko ÚOHS k návrhům dodatečných rozhodnutí REM

Rozhodnutí EK k notifikaci návrhů rozhodnutí REM/CEN

Stanovisko EK k návrhům dodatečných rozhodnutí REM

Soubory ke stažení
Stanovisko ÚOHS(143.9 KB)
Připomínky EK(325.73 KB)
REM/1/11.2020-41(287.29 KB)
REM/1/11.2020-42(288.21 KB)
REM/1/11.2020-43(287.31 KB)
REM/1/11.2020-44(285.19 KB)
REM/1/11.2020-45(289.47 KB)
REM/1/11.2020-46(290.28 KB)
REM/1/11.2020-47(288.49 KB)
REM/1/11.2020-48(287.82 KB)
REM/1/11.2020-49(288.79 KB)
REM/1/11.2020-50(288.38 KB)
REM/1/11.2020-51(288.33 KB)
REM/1/11.2020-52(288.35 KB)
REM/1/11.2020-53(286.15 KB)
REM/1/11.2020-54(288.88 KB)
REM/1/11.2020-55(288.17 KB)
REM/1/11.2020-31(292.38 KB)
REM/1/11.2020-32(296.78 KB)
REM/1/11.2020-35(292.54 KB)
REM/1/11.2020-33(287.21 KB)
REM/1/11.2020-34(287.29 KB)
REM/1/11.2020-36(288.57 KB)
REM/1/11.2020-37(287.78 KB)
REM/1/11.2020-39(288.61 KB)
REM/1/11.2020-38(287.13 KB)
REM/1/11.2020-40(286.48 KB)
REM/S1/07.2023-4(294.31 KB)
REM/S1/07.2023-3(262.47 KB)
Top