SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/5/03.2015-2 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 5 −; „Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu, vydané opatřením obecné povahy č. A/5/10.2014-9, Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. SMP/5/03.2015-2, kterým se na základě analýzy relevantního trhu stanovuje společnost O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 −; Michle, IČO: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 5 −; „Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací“.

čj. ČTÚ-62 792/2014-611
odbor ekonomické regulace

Top