SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/07.2023-2 a trhu č. A/3b/07.2023-3

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zpracoval a vydal opatřeními obecné povahy analýzu trhu č. A/1/07.2023-2, trh č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě a analýzu trhu č. A/3b/07.2023-3, trh č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu. Rada Úřadu dotčená opatření obecné povahy schválila k vydání dne 18. července 2023.

Uvedená opatření obecné povahy Úřad uveřejnil dne 26. července 2023 v částce 3/2023 Telekomunikačního věstníku.

Dokumenty s opatřeními obecné povahy včetně stanoviska ÚOHS a rozhodnutí Evropské komise najdete na webových stránkách Úřadu pod těmito odkazy – trh č. 1 a trh č. 3b.

čj. ČTÚ-4 698/2023-611 a
čj. ČTÚ-4 700/2023-611
odbor ekonomické regulace

Top