SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 7 – „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu, vydané opatřením obecné povahy č. A/7/12.2013-9, Rada Úřadu vydala:

  • rozhodnutí č. SMP/7/03.2014-34, kterým se na základě analýzy relevantního trhu stanovuje společnost Air Telecom a.s., se sídlem Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO: 24262137, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“,
  • rozhodnutí č. SMP/7/03.2014-35, kterým se na základě analýzy relevantního trhu stanovuje společnost Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“,
  • rozhodnutí č. SMP/7/03.2014-36, kterým se na základě analýzy relevantního trhu stanovuje společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČO: 64949681, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“,
  • rozhodnutí č. SMP/7/03.2014-37, kterým se na základě analýzy relevantního trhu stanovuje společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO: 25788001, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“.

čj. ČTÚ-19 024/2014-611
odbor ekonomické regulace

Top