SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/1S/03.2016-3, trh č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/1S/03.2016-3, trh č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil v částce 7/2016 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

Text opatření obecné povahy včetně stanoviska ÚOHS a připomínek Evropské komise najdete zde.

čj. ČTÚ-61 063/2015-611/V. vyř.
odbor ekonomické regulace

Top