SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/1/10.2023-5 a rozhodnutí č. SMP/3b/10.2023-6

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě, vydané opatřením obecné povahy č. A/1/07.2023-2, Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. SMP/1/10.2023-5, kterým se stanovuje společnost CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 040 84 063 podnikem s významnou tržní silou v 33 vymezených územních jednotkách (správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem – POÚ) na výše uvedeném relevantním trhu.

Dále Úřad sděluje, že podle § 51 odst. 11 Zákona, a podle výsledků analýzy relevantního trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu, vydané opatřením obecné povahy č. A/3b/07.2023-3, Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. SMP/3b/10.2023-6, kterým se ruší stanovení společnosti CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 040 84 063 podnikem s významnou tržní silou na bývalém trhu č. 3b.

Čj. ČTÚ-29 716/2023-611
Čj. ČTÚ-29 720/2023-611
odbor ekonomické regulace

Top