SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/2/12.2013-4 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“ (společnost Telefónica Czech Republic, a.s.)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy č. A/2/09.2013-4 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. SMP/2/12.2013-4, kterým se stanoví společnost Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336 podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. dne 11. 12. 2013.

čj. ČTÚ-85 736/2013-609/VII. vyř.
odbor analýz trhů

Top