SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3b – „velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že podle § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu č. A/3b/07.2017-4, vydala Rada ČTÚ rozhodnutí, kterým se stanovuje společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3b – „velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“.

čj. ČTÚ-42 316/2017-611
odbor ekonomické regulace

Top