SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/2S/09.2016-4 ve věci zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích rozhodnutím č. REM/2/03.2014-32 na bývalém relevantním trhu č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu, vydané opatřením obecné povahy č. A/1S/03.2016-3, Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/2S/09.2016-4, který, ruší povinnosti uložené společnosti Česká telekomunikační infrastruktura  a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 04084063, rozhodnutím č. REM/2/03.2014-32 na bývalém relevantním trhu č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“.

čj. ČTÚ-43 188/2016-610
odbor regulace komunikačních činností

a poštovních služeb

Top