SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci uložení povinností uložených rozhodnutím č. REM/1/11.2014-104 na relevantním trhu č. 1 – „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 6 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/1/05.2014-4 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/1/11.2014-104, kterým se na základě výsledku analýzy relevantního trhu ukládají povinnosti společnosti O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336 na relevantním trhu „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě“.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. listopadu 2014.

čj. ČTÚ-39 424/2014-610/VII. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top