SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/2/03.2014-32 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“ (společnost Telefónica Czech Republic, a.s.)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/2/09.2013-4 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/2/03.2014-32, kterým se ukládají společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 −; Michle, IČO: 60193336, povinnosti na relevantním trhu č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. dne 13. 3. 2014.

čj. ČTÚ-89 771/2013-610/VII. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top