SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/3/08.2014-101 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 −; „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu, vydané opatřením obecné povahy č. A/3/12.2013-8, Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. SMP/3/08.2014-101, kterým se na základě analýzy relevantního trhu stanovuje společnost MAXPROGRES telco, s.r.o., se sídlem Traťová 574/1, Horní Heršpice, 690 00 Brno, IČO: 25307126, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 −; „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“.

čj. ČTÚ-19 619/2014-611
odbor ekonomické regulace

Top