SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/2S/08.2016-2 ve věci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou na bývalém relevantním trhu č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu, vydané opatřením obecné povahy č. A/2S/03.2016-4, Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. SMP/2S/08.2016-2, kterým se na základě analýzy relevantního trhu ruší stanovení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura  a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 04084063 jako podniku s významnou tržní silou na bývalém relevantním trhu č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“.

čj. ČTÚ-24 505/2016-611/V. vyř.
odbor ekonomické regulace

Top