Overview of radio transmitters

Updated on: 28.02.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1056 results, viewed 321 - 340
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSsort descendingEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
ZLIN99,500HČRO RADIOŽURNÁL232F17° 38' 47"49° 12' 30"4585495.00FM 2790705
HODONIN106,200HČRO RADIOŽURNÁL232F17° 3' 21"49° 0' 56"4179120.00FM 2790694
SOKOLOV NA OVCARNE94,300VČRO RADIOŽURNÁL232F12° 39' 24"50° 10' 37"463398.00FM 2928991
ZLIN PRILUKY92,700COUNTRY RADIO233717° 42' 48"49° 14' 2"350199.00FM 3003578
LIBEREC MESTO II98,700VRADIO 1233915° 3' 1"50° 45' 54"360100.00FM 2826468
C BUDEJOVICE HOTEL100,200VRADIO 1233914° 28' 21"48° 58' 54"386100.00FM 3100115
PLZEN CENTRUM97,500VRADIO 1233913° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 2999532
BRNO - HADY103,400VRÁDIO BLANÍK233C/2A3C16° 40' 28"49° 13' 21"4245011.00FM 3033449
ZDAR NAD SAZAVOU 298,000VRÁDIO BLANÍK233C/2C3C15° 57' 31"49° 33' 42"625151.00FM 2973593
KARLOVY VARY SIDLISTE87,800VRADIO SPIN234312° 52' 12"50° 14' 18"425199.00FM 2967512
PLZEN DOUBRAVKA I94,900VRADIO SPIN234313° 22' 26"49° 43' 13"347100.00FM 2967516
CHOTEBOR89,000VRADIO SPIN234315° 41' 43"49° 40' 55"612100.00FM 2967508
HRADEC KRALOVE HOTEL104,100VRADIO SPIN234315° 48' 52"50° 14' 21"233199.00FM 2967504
JIHLAVA HOLY VRCH96,200VRADIO SPIN234315° 36' 56"49° 21' 26"66050.00FM 3122836
TABOR II107,800VRADIO SPIN234314° 41' 17"49° 24' 45"450100.00FM 2967520
LIBEREC MESTO I94,100VRADIO SPIN234315° 3' 1"50° 45' 54"360199.00FM 2969883
C BUDEJOVICE HOTEL106,800VRADIO SPIN234314° 28' 21"48° 58' 55"38850.00FM 2967484
PRAHA-BOHNICE96,200VRADIO SPIN234314° 25' 2"50° 7' 35"2751000.00FM 3048358
ZLIN90,300HKISS23A017° 38' 47"49° 12' 30"4582754.00FM 2997587
HODESOVICE91,100VKISS23A015° 53' 47"50° 8' 33"2871000.00FM 2759339

Pages

Top