Overview of radio transmitters

Updated on: 01.03.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1061 results, viewed 521 - 540
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]sort descendingErp[W]TypeANT_ID
KACOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200515° 1' 55"49° 46' 0"422199.00DAB 2944220
KARLOVY VARY SIDLISTE107,900VROCK RADIO2653/235312° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 2782107
PISEK HRADISTE99,400VRÁDIO DECHOVKA24B214° 7' 16"49° 18' 0"423100.00FM 3071983
SEZIMOVO USTI91,700VRADIO BONTON243014° 42' 7"49° 22' 41"423199.00FM 2811172
KARLOVY VARY - SIDLISTE91,800VROCK RADIO2653/235312° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 2981499
KARLOVY VARY SIDLISTE105,700VČRO 3232D12° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 2988287
KARLOVY VARY SIDLISTE94,700VZET210E12° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 2971740
KARLOVY VARY SIDLISTE101,000VKISS26A0/23A012° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 2990223
BEROUN ZAHRABSKA I106,300VKISS27A0/23A014° 6' 43"49° 58' 16"423100.00FM 2879543
KARLOVY VARY SIDLISTE97,200VCOUNTRY RADIO2437/233712° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 3095731
KARLOVY VARY SIDLISTE97,800VČRO PLUS242412° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 2884219
BRNO HADY229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200616° 40' 29"49° 13' 21"4245011.00DAB 2944211
BRNO MESTO HADY103,000HRÁDIO KROKODÝL23A216° 40' 28"49° 13' 21"4245754.00FM 2987259
BRNO - HADY103,400VRÁDIO BLANÍK233C/2A3C16° 40' 28"49° 13' 21"4245011.00FM 3033449
KARLOVY VARY SIDLISTE87,800VRADIO SPIN234312° 52' 12"50° 14' 18"425199.00FM 2967512
BEROUN-ZAHRABSKA 188,400VČRO DVOJKA232E14° 6' 39"49° 58' 14"425199.00FM 3032605
BEROUN-ZAHRABSKA I107,700VRADIO BEAT243114° 6' 39"49° 58' 14"425199.00FM 3003509
VALASSKE MEZIRICI-M89,900VČRO VLTAVA232D17° 56' 12"49° 28' 45"4251000.00FM 2934586
BEROUN-ZAHRABSKA 1102,700VFREKVENCE 12205/270514° 6' 39"49° 58' 14"425199.00FM 2798384
KARLOVY VARY I92,200VFAJN RADIO2535/233512° 52' 29"50° 14' 34"425199.00FM 2854809

Pages

Top