Overview of radio transmitters

Updated on: 18.04.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1071 results, viewed 141 - 160
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationsort ascendingProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
ZNOJMO MESTO 290,200VRÁDIO IMPULS220316° 2' 50"48° 51' 37"300199.00FM 3024485
HODONIN 390,200VEVROPA 22204/2C0417° 7' 1"48° 51' 25"181100.00FM 3094865
RYMAROV 290,200VRADIO HANÁ OKRUH SKYROCK24B317° 16' 25"49° 55' 30"649100.00FM 2939046
USTI NAD LABEM SVADOV90,200VROCK RADIO2753/235314° 6' 50"50° 39' 49"269199.00FM 2880034
SLAVIC 290,200VRADIO ČAS ROCK249717° 39' 8"49° 32' 52"31050.00FM 3092829
KUTNA HORA-KANK90,200VKISS27A0/23A015° 16' 44"49° 58' 17"3531000.00FM 2877108
KLATOVY-DOUBRAVA90,300VČRO 2232E13° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 2988326
PRAHA-STRAHOV-I90,300VEXPRES RADIO203B14° 23' 4"50° 4' 52"3475011.00FM 3073189
KARLOVY VARY SIDLISTE90,300VRÁDIO BLANÍK2A3C/ 233C12° 52' 29"50° 14' 34"425199.00FM 2823212
JIHLAVA HOLY VRCH90,300VCOUNTRY RADIO2437/233715° 36' 57"49° 21' 26"660100.00FM 3128600
LIBEREC VRATISLAVICE90,300VROCK RADIO2753/235315° 4' 20"50° 45' 35"410199.00FM 3072441
SVITAVY OPATOV90,800VKISS29A0/23A016° 30' 45"49° 49' 21"476199.00FM 2997483
PRIBRAM BREZOVE HORY90,400VČRO DVOJKA232E13° 59' 49"49° 41' 8"55550.00FM 2849404
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA II90,400VRADIO BEAT243118° 18' 21"49° 50' 51"275100.00FM 2864403
VARNSDORF90,400VHITRÁDIO CONTACT2CFF14° 33' 34"50° 51' 25"774199.00FM 2943427
HOSTYN90,600VRADIO PROGLAS2AA117° 42' 7"49° 22' 48"7351000.00FM 2916121
SOKOLOV III90,500VEVROPA 22204/2D0412° 39' 47"50° 10' 50"403199.00FM 2710882
TEREZIN90,500VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE14° 8' 31"50° 30' 36"149100.00FM 2997746
C.BUDEJOVICE III90,500VEVROPA 22204/250414° 30' 10"48° 59' 10"4031584.00FM 3015534
MARIANSKE LAZNE MESTO90,500VKISS26A0/23A012° 42' 32"49° 56' 53"550100.00FM 3107356

Pages

Top