Inspection Department

ČTÚ - Inspection Department, Unit for Inspection and Evidence of Communication Activities

L. B. Schneidera 2306/34  
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice 

Phone: 386 104 135 
ID DS: a9qaats
e-mail: podatelna@ctu.cz

ČTÚ – Inspection Department, Inspection Unit Prague 

Sokolovská 219
Vysočany
Praha 9

Postal Address
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Phone: 224 004 504
ID DS: a9qaats
e-mail: podatelna@ctu.cz

ČTÚ – Inspection Department, Inspection Unit South Bohemian and West Bohemian Region

Husova 2727/10
poštovní přihrádka 273
305 73 Plzeň

Phone: 377 925 928
ID DS: a9qaats
e-mail: podatelna@ctu.cz

ČTÚ – Inspection Department, Inspection Unit North Bohemian Region 

Mírové náměstí 3097/37
Ústí nad Labem-centre
400 01 Ústí nad Labem

Phone: 485 101 555
ID DS: a9qaats
e-mail: podatelna@ctu.cz

ČTÚ – Inspection Department, Inspection Unit East Bohemian Region 

Velké náměstí 166/1
500 03 Hradec Králové

Phone: 495 279 322
ID DS: a9qaats
podatelna@ctu.cz

ČTÚ – Inspection Department, Inspection Unit South Moravian Region

Šumavská 519/35
Veveří
602 00 Brno

Phone: 541 428 614
ID DS: a9qaats
e-mail: podatelna@ctu.cz

ČTÚ – Inspection Department, Inspection Unit North Moravian Region 

Havlíčkovo nábř. 2728/38
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Phone: 595 138 570
ID DS: a9qaats
e-mail: podatelna@ctu.cz

Top