Overview of radio transmitters

Updated on: 21.07.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1087 results, viewed 161 - 180
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthsort descendingNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
ROKYCANY I92,700VCOUNTRY RADIO203713° 36' 22"49° 44' 30"375100.00FM 2800595
ROKYCANY107,600VRADIO BEAT243113° 36' 22"49° 44' 30"380199.00FM 3040006
ROKYCANY88,000VHITRÁDIO FM PLUS2660/236013° 36' 23"49° 44' 30"380100.00FM 3075483
MOST107,900VROCK RADIO2753/235313° 37' 25"50° 30' 59"380501.00FM 2999260
MOST93,000VRADIO BEAT243113° 37' 26"50° 30' 59"380398.00FM 3007625
MOST227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200513° 37' 30"50° 30' 52"365100.00DAB 3071823
MOST-MESTO95,800VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE13° 38' 1"50° 31' 15"387501.00FM 2943126
MOST-SPICAK99,600VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE13° 38' 35"50° 30' 21"263199.00FM 3058666
MOST-SPICAK92,000VFAJN RADIO2735/233513° 38' 35"50° 30' 21"263199.00FM 2954558
MOST 2105,100VKISS27A0/23A013° 39' 8"50° 29' 32"319100.00FM 3064570
MOST 2102,600VCOUNTRY RADIO203713° 39' 8"50° 29' 32"319100.00FM 3003582
KASPERSKE HORY188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ H13° 39' 11"49° 8' 18"10661000.00DAB 3013178
KASPERSKE HORY91,800VROCK RADIO2653/235313° 39' 14"49° 8' 17"1085501.00FM 3035076
KASPERSKE HORY98,400VRÁDIO IMPULS13° 39' 15"49° 8' 18"10815011.00FM 2891721
KASPERSKE HORY107,200VČRO 3232D13° 39' 15"49° 8' 18"1081501.00FM 2988307
PLZEN - MESTO101,300HRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 2705148
PLZEN - MESTO93,300HČRO PLUS242413° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 2790036
PLZEN - MESTO104,700HRÁDIO BLANÍK263C/233C13° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 2899276
PLZEN - MESTO106,700HČRO REGION PLZEŇ260813° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 2789979
PLZEN - MESTO99,200HČRO RADIOŽURNÁL232F13° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 2790667

Pages

Top