Číslovací plány — archiv

Číslovací plány vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zůstaly podle přechodného ustanovení § 136 odst. 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v platnosti i po účinnosti tohoto zákona, tj. po 1. 5. 2005, a to do doby vydání vyhlášky podle § 150 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, kterou se provádí § 29 odst. 4 tohoto zákona.

Dne 21. 5. 2007 byla ve Sbírce zákonů částka 43/2007 zveřejněna vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, kterou Ministerstvo informatiky ČR stanovilo podle § 150 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích k provedení § 29 odst. 4 tohoto zákona.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2007 a tím byly zrušeny všechny číslovací plány vydané Českým telekomunikačním úřadem včetně jejich změn a dodatků, uvedené dále.

1. 3. 2006
OZNÁMENÍ o uvolnění čísla 152 ze skupiny čísel určených pro národní tísňová volání uvedených v Číslovacím plánu veřejných telefonních sítí
1. 2. 2006
OZNÁMENÍ o uvolnění číselného rozsahu 905 a čísel 141 00 až 141 09 ze skupiny doplňkových telefonních služeb, uvedených v Číslovacím plánu veřejných telefonních sítí
1. 2. 2005
Bližší specifikace čísel zvláštní ekonomické hodnoty a postup Českého telekomunikačního úřadu při udělování oprávnění k jejich využívání
4. 2. 2004
Číslovací plán čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních karet
1. 10. 2003
OZNÁMENÍ o uvolnění číselných rozsahů 79, 908 a 910 uvedených v Číslovacím plánu veřejných telefonních sítí
4. 9. 2003
Číslovací plán síťových směrovacích čísel
31. 1. 2003
Číslovací plán adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv
27. 9. 2002
Číslovací plán veřejných datových sítí
3. 10. 2001
Číslovací plán signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7
25. 9. 2000
Číslovací plán veřejných telefonních sítí
Top