OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz, čj. ČTÚ-1/2016-613 (dále jen „Vyhlášení“), uveřejněném podle § 125 odst. 2 písm. d) zákona v částce 3/2016 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy. Přihlášky do výběrového řízení je možno podávat Úřadu za podmínek podle Vyhlášení nejpozději do 22. 3. 2016.

čj. ČTÚ-1/2016-613
odbor správy kmitočtového spektraSoubory
Top