OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz, čj. ČTÚ-1/2017-613 (dále jen „Vyhlášení“), uveřejněném podle § 125 odst. 2 písm. d) zákona v částce 5/2017 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy. Přihlášky do výběrového řízení bylo možno podávat ČTÚ za podmínek podle Vyhlášení nejpozději do 9. 5. 2017.

čj. ČTÚ-1/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra
Soubory ke stažení
Top