INFORMACE o ukončení a výsledcích Aukční fáze výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz

V souvislosti s ukončením Aukční fáze výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz zveřejňuje Český telekomunikační úřad oznámení o jejím ukončení a výsledcích.

Soubory ke stažení
Top