Blokace dezinformací – změna nařízení

ČTÚ informoval v souvislosti s vydáním přímo účinného nařízení Rady (EU) 2022/350, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině o povinnosti zákazu šíření obsahu vytvořeného nebo vysílaného subjekty uvedenými v příloze XV tohoto nařízení zde a v monitorovací zprávě.

V návaznosti na předchozí informaci ČTÚ upozorňuje, že Evropská unie publikovala ve svém Úředním věstníku dne 3. června 2022 „šestý sankční balíček EU“, jímž se zpřísňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku a Bělorusku. EU mimo jiné publikovala rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/884 a nařízení Rady (EU) 2022/879, které mění rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 833/2014. Tyto předpisy jsou účinné od 4. června 2022.

Těmito předpisy došlo k rozšíření seznamu subjektů uvedených v příloze XV o Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 a TV Centre International.

Nově se také zakazuje provozovat reklamu na výrobky či služby v rámci obsahu vytvořeného nebo vysílaného subjekty uvedenými v příloze XV.

Top