Co dělat, když je provoz zařízení využívajících rádiové kmitočty rušen

V případě vzniku rušení nebo chybovosti signálu musí provozovatel zařízení využívajícího rádiové kmitočty, popřípadě poskytovatel služeb elektronických komunikací, který je poskytuje prostřednictvím zařízení využívajícího rádiové kmitočty, nebo provozovatel radiokomunikačních služeb (dále souhrnně jen „provozovatel“) vždy nejprve zajistit kontrolu vlastního rádiového zařízení a přesvědčit se o jeho bezchybném stavu. Kontrolou doporučujeme pověřit odbornou servisní firmu. Je třeba zkontrolovat:

 • bezchybnost a správnou instalaci provozovaného vysílacího i přijímacího zařízení, včetně antén a příslušenství,

   

 • kvalitu vysílaného signálu,

   

 • dodržení minimální požadované úrovně přijímaného signálu,

   

 • odpovídající nastavení citlivosti přijímačů (terminálů).

   

Za rušení se nepovažuje povolené sdílení kmitočtů vysílacích rádiových zařízení nebo vzájemné rušení vysílacích rádiových zařízení provozovaných na základě všeobecného oprávnění. Takové rušení řeší provozovatelé zařízení využívající rádiové kmitočty dohodou.

Při zajištění bezchybné funkce provozovaných rádiových zařízení může provozovatel v případě rušení nebo zvýšené chybovosti signálu požádat ČTÚ o zjištění zdroje rušení podle § 100 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). V případě pochybností může ČTÚ požadovat potvrzení odborné firmy o nezávadnosti instalovaného rádiového zařízení.

Vzniklo-li rušení provozu nedodržením podmínek stanovených pro provoz zařízení, nese náklady na ochranná opatření provozovatel tohoto zařízení, jinak nese náklady provozovatel zařízení později uvedeného do provozu nebo změněného. Pokud rušené zařízení neodpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, ponese náklady na ochranná opatření provozovatel tohoto zařízení. Jinak nese tyto náklady provozovatel zařízení později zřízeného nebo změněného.

Hlášení na rušení přijímají a vyřizují místně příslušné odbory ČTÚ, jejichž adresy a kontakty naleznete v Adresáři.

Top