Krok 1 - Podrobnější informace

Kdy může opouštěný poskytovatel požadovat úhradu za předčasné ukončení smlouvy?

V případě, že by smlouva se spotřebitelem nebo podnikající fyzickou osobou měla skončit před sjednanou dobou jejího trvání do tří měsíců od jejího uzavření. Úhrada nesmí být v tomto případě vyšší než jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo jedna dvacetina součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.Výše úhrady se počítá z částky hrazené v průběhu trvání smlouvy. Současně jsou jak spotřebitel, tak i podnikající fyzická osoba, povinni uhradit náklady spojené se zařízením, které jim bylo poskytnuto za zvýhodněných podmínek.

Co je balíček služeb?

Balíčkem se rozumí poskytování více služeb nebo poskytování více služeb a koncového zařízení na základě smlouvy uzavřené mezi jedním účastníkem a jedním poskytovatelem. V důsledku změny poskytovatele mohu u opouštěného poskytovatele přijít o slevy a výhody plynoucí z balíčku.

Top