Krok 3 - Podrobnější informace

Jak proces změny poskytovatele probíhá?

Přejímající poskytovatel je oprávněn ověřit moji totožnost. Nedohodnu-li se s přejímajícím poskytovatelem na jiném termínu, změna by měla proběhnout do 4 pracovních dnů.

Jak přejímající, tak i opouštěný poskytovatel, jsou povinni mi sdělit všechny informace potřebné pro změnu a celým procesem mě provést.

Top