Krok 4 - Podrobnější informace

Pokud je změnou dotčená služba součástí balíčku, přejímající poskytovatel je povinen u mě ověřit, zda chci změnu provést.

Top