Krok 5 - Podrobnější informace

Odmítnutí objednávky změny

Může se stát, že požadavek na změnu bude opouštěným poskytovatelem odmítnut, a to v případě, že opouštěný poskytovatel již k témuž ověřovacímu kódu eviduje jinou objednávku změny, pokud byl předán neplatný ověřovací kód nebo pokud objednávka neobsahuje potřebné údaje (ověřovací kód, identifikaci přejímajícího poskytovatele a předpokládaný termín změny).

Pokud ke změně poskytovatele služby, i přesto, že k byly splněny všechny podmínky, nedojde, mohu věc reklamovat u přejímajícího poskytovatele, v případě průtahů se změnou mohu požadovat paušální odškodnění a samozřejmě mám možnost se obrátit na ČTÚ.

 

Top