Mám problém s roamingem a mezinárodním voláním

Kdy se jedná o roaming a kdy o mezinárodní volání?

Mezinárodní roaming počínaje 15. červnem 2017 zásadně změnil podobu. Lidé telefonující v roamingu ze zemí Evropské unie a států Norska, Islandu a Lichtenštejnska mohou využívat datových služeb, posílat SMS zprávy a volat domů nebo do jiných členských států za stejné ceny jako v domovské síti (princip roaming like at home), a to za předpokladu, že této výhody nebudou zneužívat.

Původně nastavená pravidla, která významně zlevnila volání z dovolených nebo ze služebních cest, byla v roce 2022 aktualizována. Od 1. července 2022 vstoupilo v platnost nové nařízení o roamingu (EU) 2022/612, kterým se novelizovalo nařízení o roamingu (EU) 2015/2120. Více se o těchto novinkách dočtete v článku na stránkách Evropské komise, případně v otázkách a odpovědích týkajících se nového nařízení nebo v otázkách a odpovědích týkajících se zásad roamingu EU.

Pozor, na některých místech, zpravidla poblíž hranic s neevropskými státy, může docházet k automatické volbě „neevropského“ poskytovatele. V takovém případě proto doporučujeme obezřetnost a v telefonu ručně nastavit síť evropského poskytovatele. V opačném případě může dojít ke zvýšenému vyúčtování za služby, neboť v takovém případě se princip „roaming like at home“ neuplatní.

 

Od roamingu je naopak nutné odlišovat volání a posílání SMS do zahraničí. Na situace, kdy je SIM karta přihlášena do domácí sítě a volané číslo patří operátorovi z ciziny, ať se v danou chvíli nachází kdekoliv, totiž regulace mezinárodního roamingu nedopadá. Regulaci mezinárodních volání a SMS se věnujeme zde.

Cenová regulace se nevztahuje na roaming z nečlenských zemí Evropské unie. Tyto ceny operátoři stanovují i nadále na základě svého obchodního rozhodnutí.

Kdy jde o který typ volání, shrnuje infografika, zpracovaná z pohledu odchozích hovorů (ve směru šipky).

Na co si dát v roamingu pozor, si můžete přečíst v článku v Monitorovací zprávě č. 5 z roku 2021.

Více o roamingové regulaci si můžete přečíst v článku v Monitorovací zprávě č. 9 z roku 2017, o limitech regulovaného roamingu jsme se potom zmiňovali v článku v Monitorovací zprávě č. 6 z roku 2019.

Blíže jsme se rozdílu mezi roamingem a mezinárodním voláním věnovali v článku v Monitorovací zprávě č. 8 z roku 2018, a v článku v Monitorovací zprávě č. 8 z roku 2022.

 

 

Top