Monitorovací zpráva 02/2022: Jak si změřit rychlost internetu; heslo pro komunikaci a další vlna podvodných telefonátů

Praha, 22. 02. 2022 – V únorové monitorovací zprávě představujeme návodné video, které ukazuje krok za krokem, jak správně měřit rychlost připojení k internetu nástrojem NetTest. Dále se věnujeme případu s heslem pro komunikaci, shrnujeme aktivity projektu Telekomunikační akademie a varujeme před další vlnou tzv. spoofingu. Únor je také tradičně měsícem, ve kterém ČTÚ zveřejňuje čtvrtletní přehled stížností a dotazů.

Měřicí nástroj NetTest je v provozu již čtyři měsíce. Průměrný počet provedených testů rychlosti služby přístupu k internetu se pohybuje kolem 63 tisíc měsíčně. Uživatelé si mohou porovnat, do jaké míry jejich skutečně dosahovaná rychlost odpovídá parametrům, uvedeným ve smlouvě.

V rámci rozhodovací praxe přinášíme zajímavý případ, kdy se na Úřad obrátil spotřebitel, po němž poskytovatel požadoval sdělení hesla i při výpovědi smlouvy podané v písemné formě (v listinné podobě) opatřené vlastnoručním podpisem účastníka, které však tento spotřebitel zapomněl. Poskytovatel tedy výpověď smlouvy neakceptoval, smlouvu neukončil a poskytoval (účtoval) účastníkovi služby elektronických komunikací i nadále.

V rámci pravidelného přehledu stížností, které Úřad obdržel v předchozím čtvrtletí, upozorňujeme na nebezpečí podvodného firmwaru. Zákazník si na ČTÚ stěžoval, že jsou mu účtována mezinárodní volání, která podle svého tvrzení neuskutečnil. Domníval se, že by mohlo jít o provoz druhé stejně identifikované SIM karty (tzv. klon SIM karty). ČTÚ však šetřením zjistil, že se nejednalo o klon, ale spíše o případ podvodného firmware / jiného podvodného softwaru uvnitř mobilního telefonu. Poskytovatel proto doporučil výměnu mobilního zařízení za přístroj od prověřených prodejců.  Operátor výjimečně poskytl zákazníkovi do následujícího vyúčtování slevu odpovídající částkám za nežádoucí mezinárodní volání.

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

 

Top