Monitorovací zpráva 03/2022: ohlédnutí za rokem 2021; jednostranné změny smlouvy; výběrové řízení na držitele poštovní licence

Praha, 15. 03. 2022 – březnovou monitorovací zprávu začínáme ohlédnutím za činností ČTÚ v roce 2021. Ten se nesl především ve znamení příprav na tzv. transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích, spuštění vlastního srovnávacího a měřícího nástroje, analýz trhů a samozřejmě kontrolní činnosti. Přinášíme i článek o podmínkách jednostranných změn smluv, podrobnosti vyhlášeného výběrového řízení na držitele poštovní licence nebo navržené dočasné regulace velkoobchodního trhu.

V uplynulém roce byla přijata důležitá a dlouho očekáváná transpoziční novela Zákona o elektronických komunikacích, která přináší zlepšení postavení spotřebitelů, klade některé nové povinnosti podnikatelům, a pojí se s ní řada nových prováděcích právních předpisů, jejichž přípravou byl Úřad pověřen.

Přidělili jsme také kmitočty z aukce 5G, věnovali se problematice ochrany spotřebitele, a to nejen větším důrazem na edukaci a kontroly podnikatelů především z hlediska informací o kvalitě poskytovaných služeb, ale i spuštěním nástrojů, které spotřebitelům pomáhají s orientací v důležitých problematikách – srovnávací nástroj cen a kvality a měřicí nástroj NetTest.

Z hlediska aktivit na poštovním trhu byl rok 2021 především rokem přezkumu způsobu a kvality zajištění základních poštovních služeb. Ten je nutným krokem pro navazující zahájení výběrového řízení na nového držitele poštovní licence, které bylo vyhlášeno na počátku minulého týdne.

ČTÚ vítá novou právní úpravu, účinnou od Nového roku, ve které je kladen důraz na transparentnější formu oznámení o jednostranné změně smlouvy ze strany poskytovatelů – zákon nyní výslovně vymezuje požadavek na jasné a srozumitelné sdělení této informace účastníkům, což je v souladu s dlouhodobým pojetím ČTÚ, který má za to, že je nezbytné, aby infor­mace o změně smluvních podmínek uvedené ve vyúčtování byly podány přehledně a transparentně, ideálně na první straně vyúčtování, tak, aby byly tyto podstatné údaje zákazníkům již na první pohled zřetelné.

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top