Monitorovací zpráva 08/2022: Nevyžádané marketingové hovory krok za krokem; jak reklamovat sporné vyúčtování; čtvrtletní přehled stížností a dotazů

Praha, 24. srpna 2022 – V srpnové monitorovací zprávě se věnujeme marketingovým voláním – vzhledem k velkému zájmu o problematiku z řad médií a občanů, kteří zasílají stále vyšší počet stížností, jsme na stránky Úřadu umístili přehledný manuál, jak se při takovém telefonátu chovat. Jelikož vyšší počet stížností jsme zaznamenali také na domněle nesprávné vyúčtování ceny za služby, připomínáme v dalším materiálu, jak správně podat reklamaci a případnou námitku proti jejímu vyřízení. Přinášíme také pravidelný přehled dotazů a stížností za uplynulé čtvrtletí.

Zjistit, kdo volá a odkud má číslo. Vzpomenout si, zda jsem dané firmě někdy předtím neudělil souhlas s kontaktováním, třeba v rámci smluvního vztahu, nákupu nebo soutěže. Pokud se domnívám, že ne, zaznamenat si okolnosti hovoru, případně i pořídit nahrávku a stěžovat si u ČTÚ. Nejen tato doporučení jsou součástí přehledného manuálu na stránkách Úřadu, kde se spotřebitelé dozvědí, jak neoprávněný marketingový hovor poznat, jak se během něj chovat a jak podat případnou stížnost.

Ohledně procesu podání reklamace u poskytovatele služby a případné námitky proti jejímu vyřízení u ČTÚ panuje mezi spotřebiteli stále mnoho nejasností, které v krajním případě mohou způsobit zmařenou možnost domoci se svých případných práv. Proto přinášíme článek se správnými postupy i odpověďmi na časté otázky, například, jak je to s povinností sporné vyúčtování hradit.

V oblasti elektronických komunikací došlo k nárůstu počtu stížností a dotazů oproti předchozímu kvartálu (896 řešených podání za druhé čtvrtletí oproti 807 v čtvrtletí prvním). V tomto čtvrtletí padly např. pokuty za nekalé obchodné praktiky.

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top