Monitorovací zpráva č. 2/2021: Není 5G jako 5G; ČTÚ dohlíží na plnění nových povinností poskytovatelů internetu

Praha, 23. února 2021 – Český telekomunikační úřad upozorňuje, že někteří poskytovatelé přístupu k internetu patrně používají obchodní označení „5G“ potenciálně zavádějícím způsobem, protože pro poskytování svých služeb ve skutečnosti využívají mobilní sítě, které sítěmi 5G nejsou. Pokračuje také kontrola toho, zda poskytovatelé správně implementovali do svých smluv o službách přístupu k internetu nová ustanovení, týkající se kvality této služby.

ČTÚ má indicie o tom, že někteří poskytovatelé služeb elektronických komunikací používají pro své služby přístupu k internetu obchodní označení „5G“, ale využívají přitom patrně v plném rozsahu sítě, které neodpovídají standardu plnohodnotných sítí 5G. Očekávání zákazníka týkající se kvality služeb, poskytovaných v takovéto síti, by tak mohla být nereálná. Pokud Úřad v konkrétních případech dojde k takovému zjištění, prověří případné podezření na nekalé obchodní praktiky, případně postoupí podněty dalším příslušným orgánům, například vzhledem k možnému porušení zákona o regulaci reklamy.

Sankce čekají na ty poskytovatele služby přístupu k internetu, kteří navzdory upozornění i nadále nemají své smluvní dokumenty v souladu se zněním nového všeobecného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9. Mezi možné sankce patří i uložení peněžité pokuty dle zákona o elektronických komunikacích. Poskytovatelé musí od 1. 1. 2021 nejen řádně informovat zákazníka o konkrétních hodnotách rychlostních parametrů poskytované služby přístupu k internetu, ale i definovat velké odchylky a popsat možnosti nápravy, o čemž ČTÚ podrobně informoval již v předcházející Monitorovací zprávě 1/2021.

Dalšími tématy MZ jsou mj. rady pro spotřebitele, týkající se vyúčtování, nebo čtvrtletní přehled stížností.

 

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top