Monitorovací zpráva č. 4/2021: Poskytovatelé, kteří stále neplní povinnosti všeobecného oprávnění, budou pokutováni; nejen Česká pošta je pod dohledem ČTÚ; příběh ztraceného prstenu

Praha, 21. dubna 2021 – V dubnové monitorovací zprávě informujeme o tom, že většina poskytovatelů služby přístupu k internetu již řádně informuje své zákazníky o kvalitě služby. Ostatní čekají sankce. Dále se věnujeme osvětě a informujeme spotřebitele o možnosti obrátit se na ČTÚ při nespokojenosti se službami i jiných subjektů poskytujících poštovní služby, než je Česká pošta. Přinášíme rovněž příběh úspěšné námitky proti vyřízení reklamace, kdy Česká pošta ztratila zásilku se snubním prstenem a odmítala vyplatit finanční náhradu.

Své smluvní dokumenty již má v souladu s všeobecným oprávněním VO-S/1/08.2020-9, stanovujícím povinnost uvádět kvalitativní parametry výkonu služby přístupu k internetu, více než 77 % poskytovatelů služeb přístupu k internetu, kteří reprezentují více než 97 % trhu. Poskytovatelé, kteří ani po prvním čtvrtletí roku 2021 podmínky všeobecného oprávnění neplní, obdrželi výzvu k nápravě zjištěných nedostatků a budou pokutováni.

Česká pošta, s. p. je sice stále největším subjektem poskytujícím poštovní služby, ale vzrůstá i zapojení dalších subjektů. Ti, kteří jsou podnikateli ve smyslu zákona o poštovních službách, také podléhají dohledu ČTÚ a platí, že lze k ČTÚ podat např. námitku proti vyřízení reklamace na jejich služby. Seznam všech takovýchto subjektů najdete zde.

Příklad úspěšné námitky proti vyřízení reklamace přinášíme v příběhu snubního prstenu ztraceného Českou poštou, kdy ČTÚ v tomto konkrétním případě seznal, že nedovolený obsah expresní zásilky EMS nešel k tíži zákazníka, ale pracovnice pošty, která mu typ zásilky sama pro zaslání prstenu doporučila a tento obsah, viditelně na zásilce označený, pošta v rozporu s vlastními podmínkami přijala.

Za tiskové oddělení 
Českého telekomunikačního úřadu 
Tereza Meravá 

Top