Monitorovací zpráva č. 7/2021: Rozhodnutí ve sporu o velkoobchodní ceny dat; nevyžádané hovory; jak postupovat při nespokojenosti s poštovními službami

Praha, 20. července 2021 – V první prázdninové monitorovací zprávě informujeme o pravomocném rozhodnutí ČTÚ ve sporu mezi společnostmi T-Mobile a Český bezdrát. Čtenáři se dále dozví, jak si poradit s nevyžádanými marketingovými hovory či jak a kdy se mohou obrátit na ČTÚ v případě nespokojenosti s poskytovanými poštovními službami. V dalším článku ČTÚ upozorňuje na některé případy reklamací, kdy však nedošlo k chybě na straně poskytovatele služby.

Operátor T-Mobile musí snížit společnosti Český bezdrát cenu za velkoobchodní data o 41 %. Prvoinstanční rozhodnutí předsedkyně Rady ČTÚ potvrdila Rada ČTÚ a zamítla tak rozklad, který proti původnímu rozhodnutí podal operátor T-Mobile. Proti druhostupňovému rozhodnutí se nyní nelze odvolat.

V příštím roce by měla nabýt účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích, která je v současné době projednávána parlamentem. Pokud bude schválena, tak se spotřebitelé dočkají změn v oblasti marketingového volání. Nově bude požadován výslovný souhlas účastníka s tím, aby mohl být kontaktován za účelem marketingu. Pokud nebude v účastnickém seznamu jeho souhlas uveden, pak se bude mít za to, že si takový marketingový kontakt nepřeje. To se samozřejmě nebude týkat situací, kdy jej kontaktuje lékař, poskytovatel služeb, prodejce zboží a další, kteří mají možnost „volání“ svým klientům ošetřenou v rámci pravidel ochrany osobních údajů, a to souhlasem klienta, oprávněným zájmem společnosti nebo nějakým zákonným důvodem.

Za tiskové oddělení 
Českého telekomunikačního úřadu 
Tereza Meravá 

 

Top