Monitorovací zpráva č. 9/2021: Měřicí nástroj NetTest a doprovodná kampaň; schválená novela a konec obtěžujícího telemarketingu; vzdělávání seniorů

Praha, 21. září 2021 – V zářijové monitorovací zprávě shrnujeme aktivity a události v Úřadu během uplynulého měsíce. ČTÚ spustil vlastní měřicí nástroj NetTest na měření rychlosti služby přístupu k internetu a zahájil doprovodnou mediální kampaň, informující o právech spotřebitelů. Ty jistě potěší i schválení novely zákona o elektronických komunikacích, která mimo jiné upravuje pravidla pro telemarketingové hovory. Nezahálíme ani na poli vzdělávání nebo kontrol dodržování povinností poskytovatelů.

Na konci minulého týdne ČTÚ spustil NetTest, nástroj na měření kvality a rychlosti služby přístupu k internetu. Spuštění doprovází informační kampaň pro veřejnost, která spotřebitele pobízí, aby dbali o svá práva v oblasti služeb přístupu k internetu – měli povědomí o povinnostech poskytovatelů, měřili a kontrolovali si skutečně dosahovanou rychlost a případně nevyhovující kvalitu služby reklamovali. Hlavní tváří kampaně je herec Otakar Brousek ml., který vystupuje v propagačních spotech, vysílaných do konce listopadu v České televizi i Českém rozhlasu.

Paralelně probíhá i kontrola těch poskytovatelů služby přístupu k internetu, kteří stále neupravili své smluvní dokumenty tak, aby obsahovaly přesně specifikované parametry služby podle všeobecného oprávnění, které jednoznačně definuje přípustné odchylky mezi inzerovanou a skutečně dosahovanou rychlostí přístupu k internetu.

Minulou středu Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a většinou 137 hlasů schválila transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích v původní sněmovní verzi. Zbývá tedy již jen podpis prezidenta republiky a dojde k transpozici evropského kodexu do českého práva. Je to dobrá zpráva především pro spotřebitele, ale i např. pro osoby se zdravotním postižením, kterým bude moci Úřad poskytnout koncepčnější podporu.

Projekt na vzdělávání seniorů Telekomunikační akademie byl založen především na osobních přednáškách našich lektorů seniorům. V době pandemie bylo třeba hledat i jiné kanály, jak cílovou skupinu oslovit, a vznikla tak vzdělávací videa. Ta jsou nyní modernější, profesionálnější a zaměřená vždy na jeden konkrétní problém. První nové video je na téma reklamace poškozené poštovní zásilky.

 

Za tiskové oddělení 
Českého telekomunikačního úřadu 
Tereza Meravá

Top