Marketingové hovory – textový manuál

1. JAK POZNÁM MARKETINGOVÝ HOVOR ODPORUJÍCÍ ZÁKONU O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH


Napoví mi následující body:

 • Nevyjádřil jsem aktivně souhlas s marketingovými hovory ve veřejném účastnickém seznamu (bude vysvětleno dále)
 • Přesto jsem příjemcem telefonátu, který mi nabízí zboží nebo služby
 • Volá společnost, se kterou tzv. „nemám nic společného“ (nemám s ní uzavřenou smlouvu, nenakupoval jsem u ní, nezúčastnil jsem se např. soutěže)
 • Když se volajícího zeptám, odkud má mé telefonní číslo, označí jako zdroj kontaktu veřejný seznam (či často jen obecně internet) nebo náhodně generované číslo

Zákon o elektronických komunikacích porušen není, když např.:

 • Volající provádí výzkum veřejného mínění =) účelem není nabídka zboží či služeb
 • Volá mi moje banka a nabízí prémiový účet =) zdrojem kontaktu není veřejný seznam, ale zákaznická databáze banky, která disponuje dříve uděleným souhlasem s kontaktováním (např. v rámci uzavření smlouvy) – obdobně platí i pro jiné subjekty, jejichž jsem klientem (např. poskytovatelé zdravotních služeb apod.)

 

2. CO MÁM DĚLAT V OKAMŽIKU PŘIJETÍ HOVORU, KTERÝ ODPORUJE ZÁKONNÝM PRAVIDLŮM A OBTĚŽUJE MĚ


Mám zájem věc dále řešit a nechci opakování stejného hovoru:

 • Pokud mám tu možnost, zapnu nahrávání, pokud ne, nevadí. Mohu také pořídit printscreen obrazovky hovoru.
 • Mohu se zeptat, kdo volá, proč volá, odkud má moje číslo. Neodpovídám naopak na dotazy volajícího.
 • Zdůrazním, že nemám zájem o nabídku a ani s hovorem nesouhlasím:  nevyjádřil jsem souhlas s marketingovými voláními ve veřejném seznamu a nejsem si ani vědom toho, že by daná společnost mohla nakládat s mými osobními údaji (neudělil jsem jí k tomu souhlas, nenakupoval jsem u ní, nemám s ní uzavřenou smlouvu), viz něco navíc
 • Pokud volající tvrdí, že disponuje individuálním souhlasem, sdělím, že jej odvolávám, mohu stvrdit odvolání i písemně  
 • Hovor následně bez průtahů ukončím, zaznamenám si čas hovoru, číslo volajícího, případně uložím nahrávku nebo printscreen.  
 • Většina telefonů umí zablokovat hovory z konkrétního čísla, mohu to využít.
 • Pokud se domnívám, že mi bylo voláno neoprávněně, mohu se obrátit na ČTÚ se stížností.

Nemám zájem věc dále řešit:

 • Sdělím, že nemám o nabídku zájem, že mě hovor obtěžuje, odporuje právní úpravě a neprodleně zavěsím.
 • Mohu se následně ujistit, že jsem dříve skutečně pro volajícího nevyjádřil individuální souhlas, případně tento odvolat.
 • Většina telefonů umí zablokovat hovory z konkrétního čísla, mohu to využít.

 

3. JAK SI STĚŽOVAT U ČTÚ


 • Obrátím se na ČTÚ osobně, písemně (např. e-mailem, poštou), kontaktním formulářem zde či telefonicky (https://www.ctu.cz/jak-podat-podani-na-ctu).
 • Popíši událost: sdělím své jméno a příjmení, datum a čas hovoru, účel hovoru (marketing, případně lze uvést stručný obsah hovoru), název společnosti, pokud jej vím, telefonní číslo volajícího, své telefonní číslo, název svého poskytovatele služeb elektronických komunikací („operátora“), kontakt na sebe a případně a další související informace. Mohu připojit nahrávku hovoru nebo printscreen obrazovky.

 

NĚCO NAVÍC

Ani společnosti či jiné podnikatelské subjekty, které mají kontakt na mě z dřívějšího obchodního styku nebo z klientské databáze (e-shopy, banky, operátoři, dodavatelé energie apod.), mě nemohou kontaktovat jen tak. Dokonce ani s číslem fyzické osoby – podnikatele, zveřejněným na internetu, nelze nakládat zcela libovolně. Popsané situace se ale neřídí zákonem o elektronických komunikacích (ten řeší jen případy, kdy zdrojem kontaktu je veřejný účastnický seznam včetně tzv. náhodně generovaných čísel), ale právní úpravou související s ochranou osobních údajů. Případnou stížnost je pak lepší směřovat na Úřad pro ochranu osobních údajů., ale lze se samozřejmě v případě nejistoty obrátit i na ČTÚ, stížnosti, týkající se neoprávněného nakládání s osobními údaji, budou předány.

VEŘEJNÝ ÚČASTNICKÝ SEZNAM

Může být jakýkoliv seznam, který splňuje charakteristiky dle zákona o elektronických komunikacích. Případný souhlas s marketingovými hovory lze vyjádřit prostřednictvím poskytovatele služeb elektronických komunikací – „operátora“. Jeho charakter má např. služba 1188.

 

Top