Sběr dat 2015

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) provedl v roce 2016 prostřednictvím svého systému Elektronického sběru dat (dále jen „ESD“) sběr dat o existenci infrastruktury sítí elektronických komunikací se zaměřením na identifikaci přípojek umožňujících poskytování služeb přístupu k internetu o rychlosti 30 Mbit/s a více, a to v členění na jednotlivá adresní místa. Sbíraná data se vztahovala k datu 31. prosince 2015.

K předání údajů bylo vyzváno celkem 2 220 podnikatelů poskytujících službu přístupu k internetu, přičemž od 2 043 podnikatelů, tj. 92 % z celkového počtu oslovených, ČTÚ získal a ke dni 21. října 2016 verifikoval geografické údaje. Cca 8 % (tj. celkem 177) podnikatelů nepředalo data ve verifikovatelné formě.

Výsledky sběru dat a jejich zpracování, tedy identifikaci bílých, šedých a černých míst napříč celou ČR formou tabulek, map a doprovodného shrnujícího textu, postoupil ČTÚ Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“). První předání (zde pro informaci: mapa „současnost“mapa „současnost a výhled“) proběhlo v květnu 2016, po obdržení připomínek a verifikaci dodatečně sebraných dat byly mapy, tabulky i doprovodný text následně aktualizovány a znovu předány MPO v červenci 2016 (pro informaci mapy zde: „současnost“ a „současnost a výhled“). MPO vyhlásilo k výsledkům sběru dat a jejich zpracování veřejnou konzultaci. Připomínky z veřejné konzultace MPO vypořádalo v úzké součinnosti s ČTÚ a ČTÚ následně v říjnu 2016 zpracoval další mapy (zde pro informaci: mapa „současnost" a mapa „současnost a výhled“), které vypořádání připomínek spolu s daty získanými vymáháním dosud neodevzdaných údajů reflektovaly.

ČTÚ uvádí souhrnnou tabulku barevného určení ZSJ v rámci jednotlivých krajů při použití dříve popsaného postupu vyhodnocení (stav k 21. říjnu 2016). Na území ČR bylo z celkového počtu 22 503 ZSJ identifikováno 25,25 % ZSJ jako bílých, 9,72 % jako šedých a 65,04 % jako černých (data verifikována ke dni 21. října 2016). Dále je zveřejněna souhrnná tabulka všech ZSJ v ČR, včetně výsledného procenta pokrytí a počtu subjektů v ZSJ působících.

Další využití tabulek a map již bylo a nadále i bude plně v kompetenci MPO, a to zejména za účelem stanovení tzv. intervenčních oblastí.

Top